Projekta partneri

Organizācija "KĒFA" (Latvija) ir sabiedriska bezpeļņas biedrība. Tā tika dibināta 2014. gadā. Starp tās biedriem ir arī brīvprātīgie, kuri šajā jomā strādā jau 19 gadus. Vēsturiski galvenā pasākumu mērķauditorija ir bērni, jaunieši un ģimenes. Organizācijas pamatā ir trīs pamatvērtības - nesavtīga kalpošana citiem, taisnīgums un profesionalitāte. Organizācijas mērķis ir padarīt dzīvi interesantāku, veiksmīgāku un patīkamāku apkārtējiem cilvēkiem - mūsu apkārtnē, pilsētā, valstī!

 

Pašlaik galvenie organizācijas darba virzieni ir:

 

1. Nedēļas pasākumu organizēšana:

• aktivitātes bērniem no 6 līdz 15 gadiem, ieskaitot pusaudžus no nelabvēlīgām un nabadzīgām ģimenēm;

• “Jauniešu klubs” ar mērķi veicināt jauniešu līdzdalību.

 

2. Īpašu pasākumu organizēšana - ikgadēja sporta diena visai ģimenei, veselīga dzīvesveida popularizēšana, plostošana ar bērniem un jauniešiem, vasaras izdzīvošanas nometne, brīvprātīgo treniņi un apmācības, ziedojumi trūkumcietējiem, labdarības pasākumi, semināri, pilsētas apmeklējumi, ekskursijas utt. 

 

http://www.kefa.org.lv 

 

Organizācija “Ceļa meklētāji” (Latvija) tika dibināta 2005. gada 13. jūlijā, bet savu darbību sāka 1999. gadā, kad Latvijā tika organizēti pirmie 5 ceļa meklētāju klubi. Pašlaik dažādās Latvijas pilsētās darbojas 25 ceļa meklētāju klubi, un viņu aktivitātes koordinē biedrība “Ceļa meklētāji”.

Nodarbības klubos notiek reizi nedēļā no septembra līdz maijam, bet vasarā “Ceļa meklētāji” organizē kopēju nometni visiem klubiem. Organizācijas mērķauditorija ir bērni un pusaudži vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Ir atšķirīga programma mazākajiem (Piedzīvojumu meklētājiem) un vecākiem pusaudžiem (Ceļa meklētājiem). Kluba dalībnieki nodarbojas ar dažādām teorētiskām un praktiskām nodarbībām par mākslas, amatniecības, zinātnes, pārgājienu, nometņu, veselīga dzīvesveida, draudzības, savstarpēja atbalsta, fiziskās, garīgās un sociālās attīstības un sociālās atbildības prasmju attīstīšanu. Reizi gadā visi  klubi pulcējas ceļa meklētāju vasaras nometnē. Ir organizētas 22 nacionālās nometnes no 50 līdz 420 dalībniekiem. Nodarbību un nometņu rezultātā pusaudži brīvajā laikā ir ieguvuši nozīmīgas idejas un prasmes, attīstījuši komandas darbu un prasmi dzīvot ārpus telpām, svaigā gaisā.

www.facebook.com/CelaMekletajiLV 

 

Organizācija «Kartu Saldu» (Lietuva) tika dibināta 2010. gadā. Kopš tā laika tā pastāvīgi organizē dažādas programmas un projektus, lai stiprinātu ģimenes stiprās puses:

 

- grupas vecākiem par dažāda vecuma bērnu pozitīvo izglītību;

- grupas ģimenēm, kuras cieš no krīzes;

- atbalsta grupas vientuļajām mātēm;

- palīdzības grupas ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām;

- palīdzības grupas ģimenēm ar depresiju.

Organizācija vada brīvprātīgo jauniešu programmu “Jaunatne bērniem”, kas vecākiem bērniem māca, kā strādāt dienas aprūpes centros ar bērniem no sociāli neaizsargātām ģimenēm. Kopš 2012. gada organizācija strādā ar palīdzības grupu pirmsskolas vecuma bērniem. Organizācija sadarbojas ar citām Lietuvas nevalstiskajām organizācijām: “Pārtikas banka”, “Glābiet bērnus”. Organizācijā strādā no 4 līdz 12 darbiniekiem, atkarībā no vajadzības. Divi no tiem strādā ar jauniešiem. Trīs eksperti strādā pastāvīgi. Mēs strādājam ar vecākiem, pirmsskolas vecuma bērniem un jauniešiem.

 

https://www.facebook.com/Kartu-Saldu-146402108710604 

Projekts GENERATION Z. BE READY. tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

©2019 Erasmus+ KA2 „GENERATION Z. BE READY”. Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now