Neformālās izglītības metožu izpēte vai analīze

 

Pētījuma mērķi

- noskaidrot, kāda veida informācijas uztvere ir visefektīvākā mūsdienu jauniešiem Latvijā un Lietuvā;

- noteikt, kuras mācību metodes jauniešiem patīk visvairāk;

- uzzināt, kuras tēmas no dažādām ikdienas dzīves un cilvēka dzīves jomām visvairāk interesē mūsdienu jaunatni.

 

Metodika - kvantitatīvie pētījumi

Mērķa auditorija: Latvijas un Lietuvas jaunieši. Kopumā tika analizētas 413 respondentu atbildes, no kurām 313 bija no Latvijas un 100 bija no Lietuvas. Atbildes tika apkopotas no 2018. gada oktobra līdz novembrim.

Anketa bija paredzēta jauniešiem vecumā no 14 līdz 16 gadiem, tika atklāts, kā jaunieši vislabāk uztver informāciju un kādas mācību metodes viņiem patīk, un kādas tēmas viņus visvairāk interesē.

 

Rezultāti un diskusija

Iepriekšējie pētījumi neformālās izglītības jomā norāda, ka spēļu kā metodes izmantošana izglītības procesā pozitīvi ietekmē studentu jaunu prasmju apguvi un materiāla iegaumēšanu. Arī dažādas mācību metodes tieši proporcionāli ietekmē pusaudžu motivāciju mācīties, un kopumā neformālā izglītība mobilizē jauniešu sociālo un psiholoģisko kapitālu.

Pētījuma rezultāti parāda, ka materiāla iegaumēšanas procesā pusaudži par nozīmīgākajām metodēm uzskata patstāvīgu prezentāciju un vizuālo materiālu sagatavošanu, un tādas metodes kā diskusija, video skatīšanās un personīga saruna ar skolotāju palīdz izprast saņemto informāciju. Un tādas metodes kā viktorīna, komandas spēles, galda spēles, grupas darbs, pēc jauniešu domām, padara treniņu laiku - jautru un interesantu.
Pēc iegūtajiem datiem var secināt, ka mūsdienu jaunieši visefektīvāk informāciju uztver caur redzi un dzirdi, t.i. vizualizācija un skaņa, kā arī neformālās mācību metodes, piemēram, mācīšana, izmantojot video, spēles, viktorīnas, vizuālos materiālus, prezentācijas utt.

Ņemot vērā pētījuma rezultātus, tika izstrādātas aizraujošas aktivitātes, lai pusaudžiem palīdzētu apgūt nepieciešamās prasmes ar neformālas apmācības metodēm, izmantojot viņus interesējošās tēmas,.

Projekta pamatā ir neformālu mācību metožu izmantošana, kas veicina radošo, aktīvu līdzdalību un iniciatīvu. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, tika izvēlētas apmācības tēmas, kurām tika atlasītas specifiskas dažāda veida spēles, kā arī dažādi video materiāli, kas palīdzētu apgūt noteiktu tēmu vai aktivitāti, tika izveidotas atbilstošas ​​prezentācijas, atlasītas lomu spēles un aprakstīts amatniecības nodarbībām nepieciešamais materiāls.

Projekts GENERATION Z. BE READY. tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

©2019 Erasmus+ KA2 „GENERATION Z. BE READY”. Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now